ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Kadar otrok ni sam kos učenju, če prihaja v spor s sošolci ali učitelji, če ima težave doma ali sam s seboj, se lahko pogovori s socialno pedagoginjo Katjo Sivka ali s socialnim pedagogom Antonom Strnišo. Pri delu, predvsem z učenci s posebnimi potrebami, pomaga še socialna pedagoginja Natalija Herič. Šolska svetovalna služba opravlja naloge v skladu z zakonom in Letnim delovnim načrtom šole.

Na pogovor se lahko oglasite vsak dan po predhodnem telefonskem dogovoru v dopoldanskem času ali v času popoldanskih govorilnih ur v pisarni šolske svetovalne službe. Pokličete lahko številki 81 83 603 ali 81 83 624.

Posebno skrb posvečamo učencem s posebnimi potrebami. Individualno strokovno delo z njimi koordinira Anton Strniša.

Po potrebi ali na željo staršev sodelujemo tudi z zunanjimi strokovnimi službami, kot so: Center za socialno delo, Svetovalni center, Zdravstvena služba …

Otroke z govornimi težavami obravnavata logopedinji Nastja Brezinščak. To šolsko leto bodo pri individualnem strokovnem delu z učenci pomagale še specialne pedagoginje Jasmina Šket Mijatovič, Melita Radmanović, Jasmina Baroš Krumpak in Tatjana Strgar Kodrič iz III. OŠ Rogaška Slatina.

 

(Skupno 679 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost