Skoči na glavno vsebino

PREDMETNIK

A OBVEZNI PROGRAM

predmeti/število ur tedensko 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. skupaj
SLOVENŠČINA 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5 1631,5
MATEMATIKA 4 4 5 5 4 4 4 4 4 1318
TUJ JEZIK 2 3 4 4 3 3 656
LIKOVNA VZGOJA 2 2 2 2 2 1 1 1 1 487
GLASBENA VZGOJA 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1 452
DRUŽBA 2 3
GEOGRAFIJA 1 2 1,5 2 221,5
ZGODOVINA 1 2 2 2 239
DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA VZGOJA TER ETIKA 1 1 70
SPOZNAVANJE OKOLJA 3 3 3 315
FIZIKA 2 2 134
KEMIJA 2 2 134
BIOLOGIJA 1,5 2 116,5
NARAVOSLOVJE 2 3 175
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 3 3 210
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 2 1 1 140
GOSPODINJSTVO 1 1,5 87,5
ŠPORTNA VZGOJA 3 3 3 3 3 3 2 2 2 834
IZBIRNI PREDMETI 2/3 2/3 2/3 204/306
SKUPAJ VSEH UR 7600/7702
število predmetov 6 6 6 8 9 11 12/13/14 14/15/16 12/13/14
število ur tedensko 20 21 22 23,5 25,5 25,5 27/28 27,5/28,5 27,5/28,5
število tedmov pouka 35 35 35 35 35 35 35 35 32
ODDELČNA SKUPNOST 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 103,5
dnevi dejavnosti/število dni letno
KULTURNI DNEVI 4 4 4 3 3 3 3 3 3 150
NARAVOSLOVNI DNEVI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 135
TEHNIŠKI DNEVI 3 3 3 4 4 4 4 4 4 165
ŠPORTNI DNEVI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 225
skupaj ur dejavnosti 675
število tednov dejavnosti 3 3 3 3 3 3 3 3 3

B RAZŠIRJENI PROGRAM

1.r. 2.r. 3.r 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r.
INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ
UČENCEM Z UČNIMI TEŽAVAMI
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
DOPOLNILNI IN DODATNI POUK 1 1 1 1 1 1 1 1 1
INTERESNE DEJAVNOSTI 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Minimalno število ur, potrebnih za uresničevanje učnega načrta, je 95%.
Učenec izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

Predmetnik je bil sprejet na 19. seji SSSI, dne 15. 10. 1998 in usklajen s spremembami ZOŠ na 111. seji SSSI, dne 28. 2. 2008.

(Skupno 875 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost