Skoči na glavno vsebino

Prijavitelj, upravičenec, vodilni partner:
OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA, D.O.O.

Projektni partnerji:
Javni vzgojno-izobraževalni zavod I. osnovna šola Rogaška Slatina
Društvo Gaja, društvo za ohranjanje slovenskih narodnih jedi in običajev občine Rogaška  Slatina

Projekt je izbran za sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, iz naslova izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.« Vrednost celotne operacije znaša 39.926,82 EUR, prijavitelju in projektnim partnerjem je odobreno sofinanciranje v višini 27.959,22 EUR. Razliko v višini 11.967,60 EUR zagotavljajo prijavitelj in projektni partnerji iz lastnih sredstev.

Umestitev operacije glede na Strategijo lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020:

 • Tematsko področje: »3. Varstvo okolja in ohranjanje narave«
 • Ukrep: »3.1. Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varovanje okolja«
 • Cilj: »3.1.1. Ohranitev obstoječih naravnih danosti ter dvig ozaveščenosti prebivalstva o pomenu varstva narave in okolja..«

Operacija z navedenimi rešitvami odgovarja na sledeče glavne izzive iz aktualne strategije lokalnega razvoja, oz. postavlja sledeče cilje: vzpostaviti sistemsko zbiranje odpadnega jedilnega olja na pilotnem območju znotraj LAS Obsotelje in Kozjansko ter njegovo predelavo v nove produkte, s tem pa ozaveščati prebivalce območja o pomenu pravilnega zbiranja in odlaganja odpadnega jedilnega olja ter prispevati k varovanju okolja in ohranjanju narave.

Povzetek:

Predmet operacije je vzpostaviti sistemsko zbiranje odpadnega jedilnega olja na pilotnem območju znotraj LAS Obsotelje in Kozjansko ter njegova predelava v nove produkte, s tem pa ozaveščati prebivalce območja o pomenu pravilnega zbiranja in odlaganja odpadnega jedilnega olja in tako prispevati k varovanju okolja in ohranjanju narave. Rezultati in učinki projekta bodo sledeči: nabavljene in postavljene ulične zbirne posode (7 posod), nabavljene in razdeljene male zbirne posodice (5.800 posodic), izdelava platojev za postavitev uličnih zbirnih posod (7), nabavljena oprema za zbiranje odpadnega jedilnega olja (6x IBC, črpalka, cev, agregat), izobraževalne in animacijske aktivnosti na osnovnih šolah (5), edukativna delavnica o pomenu zbiranja odpadnega jedilnega olja za ranljive skupine (1), objava v medijih (2), ustvarjeno novo delovno mesto (1). V projekt bodo neposredno in posredno vključene naslednje ciljne skupine: prebivalci-gospodinjstva celotnega LAS (cca. 31.000 prebivalcev), otroci in osnovnošolci preko animacijskih in izobraževalnih delavnic, ranljive skupine preko edukativne delavnice (starejši nad 65 let in brezposelni), vsa zainteresirana javnost na območju LAS Obsotelje in Kozjansko.

Cilji:

 • Ohranitev obstoječih naravnih danosti;
 • Zmanjšati stroške kanalizacijskega omrežja in zmanjšati stroške čistilne naprave;
 • Dvig ozaveščenosti prebivalstva o pomenu varstva narave in okolja;
 • Inovativnost in razvoj novih produktov.

Čas izvajanja aktivnosti:

 • 1. 3. 2021 – 31. 7. 2021.

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

 • Dobava uličnih zbirnih posod 200 l za zbiranje odpadnega jedilnega olja;
 • Izvedba edukativnih delavnic o pomenu zbiranja odpadnega jedilnega olja z izdelavo svečk;
 • Informiranje in komuniciranje o operaciji.

Pričakovani rezultati aktivnosti:

 • Izvedene delavnice na osnovni šoli o pomenu zbiranja odpadnega jedilnega olja z izdelavo svečk 5x;
 • Izvedena delavnica za ranljive skupine o pomenu zbiranja odpadnega jedilnega olja 1x;
 • Postavitev 7 uličnih posod za zbiranje odpadnega jedilnega olja;
 • Razdelitev 5.800 kom gospodinjskih posodic 2,2 l;
 • Izdelava podlag za postavitev uličnih zbirnih posod;
 • O operaciji informirane javnosti;
 • Novo delovno mesto.

Povezava na spletno stran LAS Obsotelje in Kozjansko
Povezava na spletno stran EU skladi
Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP
Povezava na spletno stran Programa razvoja podeželja

(Skupno 148 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost